Trang chủ / Dự án

Dự án

Hiện có 8 dự án
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dưng và thương mại An Phát Vinh
Tiến độ: 0.7

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
Hỗ trợ tài chính: 40 - 70%
Tiến độ: 0.5
Sổ hồng sở hữu vĩnh viễn

Sắp mở bán
VINHOMES OCEAN PARK 3
Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
Hỗ trợ tài chính: 40 - 70%
Tiến độ: 0.5
Sổ Hồng Sở Hưu Lâu Dài

Đang mở bán
Shophouse Korea Town
Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
Hỗ trợ tài chính: Đến 70%
Tiến độ: 0.7
Sổ hồng sở hữu lâu dài

Đang mở bán
Flamingo Night Street
Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
Hỗ trợ tài chính: Đến 70%
Tiến độ: 0.7
Sổ hồng sở hữu lâu dài

Đang mở bán
Park City Hà Nội
Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
Hỗ trợ tài chính: Đến 70%
Tiến độ: 0.7
Sổ hồng sở hữu lâu dài

2 pages8 records